พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง คำสอนพระอาจารย์จี้กง

เวลาที่เราสับสน รู้สึกว่า ไม่เข้าใจชีวิต ได้อ่านแล้วจะรู้สึกว่า…
เข้าใจชีวิตคนเรามากขึ้นจริงๆ นะครับ!

+++ พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง +++
อ่านแล้วเก็บรักษา บุญรักษาเนืองนอง
รู้แล้วบอกทั่วกัน บุญกุศลเรืองรอง!!!

ชีวิตย่อมเป็นไปตามลิขิต (ละชั่วทำดี) วอนขออะไร
วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ กลุ้มเรื่องอะไร
ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์ เคารพทำไม
พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา ทะเลาะกันทำไม
Continue reading